Gör upp en hållbarhetsplan för er förening!

Nu finns en modell för hur föreningen kan göra upp en hållbarhetsplan. Hållbarhetsplanen är ett dokument som ni kan presentera till medlemmar och finansiärer, men det är också ett verktyg som används internt för att påminna om era värderingar och en kom ihåg lista när ni planerar exempelvis evenemang eller införskaffningar.

Hållbarhetsplanen kan uppdateras årligen eller när det finns behov för det och tyngdpunkter från hållbarhetsplanen kan lyftas in i verksamhetsplanen. Lyft upp ert hållbarhetsarbete i kommunikationen och introducera nya styrelsemedlemmar och frivilliga till er hållbarhetsplan. 

Hör ni till ett förbund kan ni utgå från en eventuell plan som förbundet uppgjort eller få vägledning i processen den vägen. Använd modellen som stöd i ert arbete men er plan får ni gärna utforma så att den visuellt passar er. 

Modellen har utarbetats i anslutning till SFV:s kurs Hållbarhetssäkra din organisation, som ordnats våren 2024 och via landsbygdspolitiska nätverksprojektet Hållbarhetsveckan. 

Du hittar modellen här