Ekonomistadga

I ekonomistadgan framgår hur ekonomin ska skötas i föreningen, vilket är till hjälp för förtroendevalda men också för eventuella anställda.

Förutom hur ekonomin ska skötas i föreningen, är det också bra att ta med hur anskaffningar sköts, vem som godkänner vilka kostnader och hur man gör gällande offerter och anställningar.

Här finns ett exempel på hur en enkel ekonomistadga kan se ut. Den har utarbetats av Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU).