Årsklocka

En årsklocka underlättar styrelsens arbete, då man får en överblick över vilka ärenden man bör minnas under olika tider på året.

Styrelsen kan planera hela årets verksamhet i början av sin mandatperiod, eller åtminstone riktlinjerna för verksamheten. En årsklocka underlättar styrelsens arbete, då man får en överblick över vilka ärenden man bör komma ihåg att behandla. Dokumenterad planering hjälper också när nya styrelsemedlemmar tar vid.

Verksamhetsplanen är däremot vanligen uppgjord av föregående styrelse.

Exempel på årsklocka för en föreningsstyrelse 

Januari

 • Om en ny styrelse tillträtt konstituerar den sig och besluter om sitt arbetssätt
 • Kom också ihåg eventuella ändringanmälan till föreningsregistret och banker
 • Årsanmälningar till skatteverket
 • Bokslutsarbete
 • Verksamhetsplan och budget om föreningen har årsmöte på våren
 • Planering av årsmötet (datum, plats, kallelse med mera)

Februari

 • Styrelsen godkänner föreningens bokslut och årsberättelse för föregående år
 • Bokslutet till revisorerna/verksamhetsgranskarna
 • Planering och beslut om aktiviteter under vår och sommar och till och med hösten

Mars

 • Föreningens årsmöte med val av ordförande och styrelse
 • Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet

April

 • Senast nu dags för årsmöte
 • Eventuell deklaration inlämnas
 • Redovisningar till bidragsgivare

Maj

 • Detaljplaner för sommaren
 • Planering av höstens verksamhet

September

 • Verksamhetsplan och budget om föreningen har höstmöte 
 • Planering av höstmöte  (datum, plats, kallelse med mera)

Oktober

 • Valberedning inför höstmötet
 • Styrelsen godkänner plan och budget för följande verksamhetsår

November

 • Uppdatering av föreningens medlemsregister
 • Föreningens höstmötet med val, verksamhetsplan och budget

December

 • Föreningens julfest

 

I årsklockan kan man också skriva in vem som är huvudansvarig för respektive punkt. Om föreningen tillhör ett förbund, kan det vara bra att lägga till de aktiviteter som förbundet arrangerar.