Skattefria ersättningar?

Ingenting hindrar föreningar från att betala för tjänster eller ge förmåner till de föreningsaktiva. Men löner och förmåner är alltid skattepliktig inkomst för mottagaren.

Allt oftare får vi höra om hur svårt det är för föreningar att hitta ordförande, styrelsemedlemmar och funktionärer. Det kan bero på att mycket annat stjäl människors tid, men kanske också på att allt fler vill ha någon form av ersättning ifall de ska göra något i föreningen.

Ingenting hindrar föreningar från att betala för tjänster eller ge förmåner till de föreningsaktiva. Men lönen och förmånen är alltid skattepliktig inkomst för mottagaren. Föreningen ska i sin tur göra innehållning, betala alla arbetsgivaravgifter och anmäla förmånerna och avdragen till Inkomstregistret. Detta kräver litet mera av dem som sköter föreningens ekonomi. Kostnaderna blir dessutom högre för föreningen.

Skattefria förmåner

Små förmåner kan ges skattefritt till föreningens med­lemmar. Det viktiga är att förmånerna är sedvanliga och måttliga, att förmånerna gäller likvärdigt för alla medlemmar och att förmånen ansluter sig till den allmännyttiga verk­samheten.

Skattefria är till exempel medlemstidningar, rabatter hos föreningens samarbetsparter och deltagande i fester och tillställningar som föreningen ordnar. Också bastukvällar, julfester och liknande för dem som aktivt deltar i verksamheten är skattefria förmåner.

För en lång­varig insats och vid märkesdagar är det också tillåtet att uppvakta med gåvor av ringa värde, eller maximalt till ett värde av 100 euro. Men ett presentkort är alltid en beskattningsbar gåva, om inte presentkortet uttryckligen begränsas till en enskild namngiven sak.

Om enskilda medlemmar som tack för sin insats gratis eller betydligt under gängse pris får använda föreningens egendom, såsom en fritidsstuga eller ett fordon, är förmånen skattepliktig. En viktig grundregel är att alla medel som samlas i en allmännyttig förening alltid måste användas för hela föreningens verksamhet, och vara tillgänglig för alla med­lemmar.

Ordnar man penninginsamling får man aldrig gynna dem som var aktivast i insamlingen. Det är inte heller tillåtet att skattefritt bevilja rabatt på medlems- eller deltagaravgifter för dem som är aktiva i föreningen.

Vad ska föreläsaren få?

Föreningsresursen får ofta frågan om hur man skattefritt kan ersätta gästande föreläsare eller kursledare. Här är möjligheterna ganska få.

Grundprincipen i skatte­reglerna är att då man kommer överens om att något ska utföras och man vill ersätta det, så är det skattepliktig inkomst för mottagaren. Mycket små gåvor som en blombukett leder dock knappast till sanktioner.

Gällande föreläsare räcker det med att göra förskottsinnehållning på arbetsersättningen. Då behöver föreningen inte betala andra bikostnader. Men innehållningen måste inom 5 dagar anmälas till Inkomstregistret.

Enklast är det om föreläsaren eller den som uppträder kan fakturera via sitt bolag eller genom faktureringstjänster. Då räcker det med att föreningen i ytj-tjänsten kontrollerar att faktureraren finns upptagen i Skatteförvaltningens förskottuppbördsregister. Då kan fakturan betalas utan risk för senare skattepåföljder.