Semester

Om semestrar regleras detaljerat i semesterlagen. Tillämpningar och extra förmåner kan regleras genom kollektivavtal.

Semester införtjänas enligt bestämmelserna i semesterlagen och enligt kollektivavtalet för privat utbildning och bildningsarbete. I korthet gäller följande: Semester införtjänas under kvalifikationsåret som är 1.4  till 31.3.

Den införtjänade semestern kan sedan hållas från den 1.5 samma år som den sista kvalifikationsdagen infaller fram till den sista april följande år. I undantagsfall kan semester överföras till följande semesterperiod.

Arbetstagare införtjänar under det första anställningsåret 2 dagar semester per kvalifikationsmånad = kalendermånad. Anställningstiden den 31.3 gäller. Löntagaren ska vara i arbete minst 14 arbetsdagar av en månad för att den skall utgöra en kvalifikationsmånad.

Den arbetstagare som varit i tjänst minst ett år den sista mars erhåller för hela perioden 2,5 dagar semester per månad (= 30 dagar = 5 veckor).

När semesterdagar tas ut räknas helgfri lördag som semesterdag.

Den del av införtjänad semester som överstiger 24 dagar och inte tas ut under sommaren kallas vintersemester.

Årssemestern (sommarsemestern) bör hållas under perioden 1.5-30.9. Arbetsgivaren har rätt att bestämma när semestern beviljas. Årssemestern får dock delas i högst tre delar. En del bör vara två veckor i sträck. Vanligen kan dock löntagaren själv bestämma sin semesterperiod.

Den del av årssemestern som sparas till perioden 1.10-30.4 (vintersemester) ger en förlängning på 50 procent. En vecka (= 6 dagar) ger alltså +3 dagar, sammanlagt 9 dagar. Förlängningen brukar dock maximalt vara 6 dagar.

Har man semester en fredag så räknas lördagen därpå automatiskt som semesterdag om denna lördag inte råkar vara en helgdag.

Deltidsanställda förtjänar in semester enligt samma villkor. Men semestern hålls förstås också på den lediga delen av arbetsveckan. 

Vissa branscher som stat och kommun har bestämmelser om längre semestrar än vad som redogjorts för ovan.