Vet du om din förening borde ansluta sig till öppenhetsregistret? 

16.05.2024 kl. 12:33
Varje förening eller organisation som bedriver lobbning är skyldig att anmäla sin påverkanskommunikation till öppenhetsregistret. Om lobbningen (påverkanskommunikationen) omfattar högst fem enskilda kontakter under ett kalenderår är den småskalig och då behöver verksamheten inte anmälas.  

Finland tog som första nordiska land i bruk öppenhetsregistret från 1.1.2024. Till öppenhetsregistret ska anmälas den påverkanskommunikation dvs lobbning som riktas mot riksdagen och ministerierna.  

Är det så att föreningen kommer upp till över fem enskilda kontakter per år ska den anmäla sig till öppenhetsregistret. Anmälan görs i det skede när organisationen överskrider gränsen för den småskaliga verksamheten. Verksamhetsanmälan ska göras två gånger per år för den som är anmälningsskyldig. 

Vanliga kontakter till myndigheter som att till exempel sköta olika tillstånds- och stödärenden och delta i upphandlingar eller sköta lagstadgade skyldigheter är inte lobbning.  

Att delta i arbetsgrupper, delegationer eller motsvarande som tillsatts av myndigheter eller svara på begäran om utlåtande behöver inte heller anmälas.  

Som ett kontakttillfälle räknas till exempel ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande. En enskild kontakt kan ha fler än en mottagare. Om till exempel ett e-postmeddelande skickas till flera mottagare, så räknas det ändå bara som en kontakt.  

I verksamhetsanmälan som då ska görs ska ämnet för påverkansverksamheten anmälas, liksom föremålet för påverkanskommunikationen samt det huvudsakliga sättet att hålla kontakt, dvs e-post, möte eller besök, webbmöte, telefonsamtal eller meddelande. De uppgifter som anmäls till öppenhetsregistret är öppet tillgängliga på webben och kan granskas av vem som helst.  

Förberedelse och arbete inom den egna organisationen 

Identifiera vilka ämnen som er organisations påverkanskommunikation gäller, vem den riktar sig till och på vilket sätt kontakten görs.  
 
Planera hur din organisation dokumenterar påverkanskommunikationen i era egna system. Vem samlar in och upprätthåller information om er organisations påverkanskommunikation. 
 
Besluta om vem som ansvarar för användningen av öppenhetsregistret i er organisation och befullmäktiga dem som använder öppenhetsregistret att uträtta ärenden i er organisations namn (suomi.fi) 
 
Mer information hittar du på Öppenhetsregistret