Byaplanering

26.09.2022 kl. 23:00
Byaplanering är en demokratisk process där målet är att engagera alla invånare i utvecklingen av byn. Man planerar några år framåt och säger vad man vill göra under de kommande åren i byn; vad man skall satsa på och vad man vill att skall hända i byn.

När?

Byaplanen är ett verktyg som kan användas i många olika sammanhang, för att motivera projektansökningar, när man förhandlar med kommun och andra myndigheter och inte minst för att systematisera byns egna aktiviteter och resurser.

Hur?

Byaplaneringen sker på byns villkor. Det finns inga absoluta mallar för hur en byaplan skall se ut, huvudsaken är att planen uttrycker byns gemensamma vilja utgående från byns möjligheter och problem. Byaplanen måste vara väl förankrad i byn för att fylla sin funktion. Ofta leds en byaplansprocess av en byaförening som annars också har i sina strävanden att arbeta för att byn skall utvecklas i en för byn och byborna positiv riktning.

Vad krävs av deltagarna? 

Ett brinnande intresse att utveckla sin egen by.

Vad krävs av ledaren?

Det lönar att bekanta sig med olika byaplaner för att kunna se vilket sorts dokument som den passar den egna byn.

Svårighetsgrad

Ledare behövs som håller i processen så att byaplanen blir klar.

Tidsåtgång

Flera träffar under ett par månaders tid.

Länkar