Framtidsdialog

26.09.2022 kl. 19:00
Syftet med framtidsdialogen är att identifiera omvärldsutmaningar, problem, visioner, strategier och aktiviteter.

Syftet med framtidsdialogen är att identifiera omvärldsutmaningar, problem, visioner, strategier och aktiviteter. Framtidsdialogen är ett arbetssätt där alla tillåts utväxla synsätt, idéer och argument. Metoden tolererar en viss oenighet men dialogen bör leda till överenskommelser som sedan bildar grunden till praktisk handling.

När?

Metoden kan med fördel användas för att skapa en handlingsplan för kommande år. Den kan också användas för att ta fram och bearbeta visioner och för att arbeta fram långsiktigare strategier.

Hur?

Metoden genomförs i fyra faser: Visioner, hinder, strategier, handlingsplan.

Vad krävs av deltagarna?

De ska ha ett gemensamt intresse. Deltagarna kan vara upp till 200 personer.

Vad krävs av ledaren?

Ledaren ska planera genomförandet och leda arbetet genom de olika faserna. Ledaren ska fungera som färdledare, observatör, uppmuntrare och utmanare.

Att tänka på

Det är bra att ha tillgång till utrymmen där man kan flytta på bord och stolar. Tillgång till små grupprum bör finnas. Dator + projektor, papper och pennor bör finnas.

Svårighetsgrad

Handledning rekommenderas. Svenska studiecentralens personal kan tipsa om handledning.

Tidsåtgång

För att hinna med framtidsdialogens alla faser behövs det 1-1,5 dagar.

Litteratur

Metoder för framtidsdiskussion i grupp - Christine Widd (utgiven av Svenska studiecentralen)