Budget

08.12.2022 kl. 14:09
För varje verksamhetsår uppgörs en verksamhetplan och en budget.

Här finns en fiktiv modellbudget med siffror. Till budgeten är det bra att ha några jämförelsetal. Här ingår såväl senaste godkända bokslut som budgeten för innevarande år. På den andra fliken i exceldokumentet finns en budget med färdiga formler som man kan utnyttja. 

Här finns en budgetmodell.