Engagera unga i föreningen

Projektet Unga har ordet har gett ut en handbok "Engagera unga i föreningen".

För att hjälpa föreningarna att locka ungdomar till verksamheten genomförde Åbolands Ungdomsförbund och Svenska Österbottens Ungdomsförbund år 2022 samarbetsprojektet Unga har ordet.

Syftet med projektet var att hjälpa lokala föreningar i Österbotten och Åboland att ordna verksamhet för unga utgående från ungdomarnas egna önskemål.

Handboken "Engagera unga i föreningen" ger konkreta tips och råd för hur man engagerar föreningsaktiva och ungdomar i verksamheten, samt hur man kan göra det enklare och mera lockande att delta i föreningsverksamhet. 

Du hittar handboken här: