Behöver vår förening ha försäkringar?

Med jämna mellanrum får vi frågan om föreningen behöver ha några försäkringar. Det avgörande är vilken verksamhet som föreningen har samt om föreningen äger egendom. Även om föreningen har försäkringar, kan det löna sig att träffa en representant för försäkringsbolaget för att uppdatera försäkringarna, men också ta offerter för att jämföra priser med andra aktörer. 


När föreningar bygger ett föreningshus brukar det falla sig naturligt att föreningen ser till att bygget försäkras från första spadtaget. När åren går, styrelsen byts ut liksom kassörer, kan försäkringsfrågorna väcka osäkerhet hos den sittande styrelsen. Har föreningen några försäkringar och till vilket belopp är byggnaderna försäkrade?
Det kan också vara så att försäkringar har blivit uppsagda i misstag. Försäkringsbolagen får inte automatiskt uppgifter om personbyten i föreningar. Om fakturan liksom påminnelser inte når mottagaren och lämnas obetald, så säger försäkringsbolaget upp försäkringen. Därför är det viktigt att föreningen meddelar om mottagaren för försäkringsbreven och fakturan ändras. 
Finland må kallas föreningarnas förlovade land men nog är Finland något av föreningshusens förlovade land också. Många av husen är gamla och i de flesta föreningar är de personer som byggde husen inte mera aktiva. Det är därför viktigt att föreningar dokumenterar någonstans fakta om föreningens byggnader; byggår, när renoveringar gjorts, uppvärmningssystem och så vidare.
När det gäller byggnader är brandförsäkringen den vanligaste försäkringen, men beroende på vilken sorts verksamhet som bedrivs i fastigheten behöver föreningen fundera på om det behövs en lösöreförsäkring. Även om lösöret är litet, kan det vara bra att göra upp en inventarieförteckning, som kompletteras med inköp så att föreningen vet vilket lösöre den äger. Ordnar föreningen stora tillställningar sommartid och bunkrar upp med varuinköp inför hela säsongen i förväg, kan man överväga om det lönar sig att försäkra varulagret under en viss tid. 
När det är dags för föreningshuset att få en ny strykning rödmylla på ytterväggarna brukar det bli dags för talko. Den försäkring som man allmänt brukar kalla ”talkoförsäkring” är egentligen en gruppolycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller i så fall under själva talkot, men även på väg från eller till talkot. När det gäller dessa försäkringar behöver man kontrollera upp till vilken ålder de gäller – vissa försäkringar gäller bara för personer under 80 år. Fastän en förening inte har talko-gäng i huset varje dag kan det löna sig att ha en försäkring som gäller året om och inte bara för sommarmånaderna. 
Ordnar föreningen resor eller läger, är det viktigt att informera deltagarna om att de förutsätts ha egen försäkring eftersom deltagarna inte är försäkrade via föreningen. En annan försäkring som föreningen kan fundera på är en ansvarsförsäkring för tredje part, till exempel om snön från husets tak faller ner på en förbipasserande eller om föreningen på talko byter vinterdäck och någonting går sönder i samband med bytet. 
Har föreningen anställd personal brukar det falla sig naturligt att föreningen har de obligatoriska försäkringar som krävs, det vill säga arbetsgivarförsäkring samt arbetsolycksfall- och yrkessjukdomsförsäkring. Bra information om dessa försäkringar och annan information finns på www.suomi.fi.