Vad gör föreningen om inga utomstående kommer på föreningsmötet?

Kan föreningsmötet bevilja sig själv ansvarsfrihet?

Om föreningens styrelse har sammankallat till ett föreningsmöte på det sätt som sägs i stadgarna, d.v.s. på rätt sätt och i rätt tid, men det ändå inte kommer några utom styrelsen på förenigsmötet – hur gör mötet då?

Heikki Halila och Lauri Tarasti har i boken Yhdistysoikeus gjort tolkningen att om styrelsen sammankallat på rätt sätt enligt föreningens stadgar men ändå inga utomstående kommer till mötet, görs tolkningen om alla är jäviga är ingen jävig. Det vill säga då kan mötet bevilja styrelsen och de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.