Bokföring

I många föreningar sköts bokföringen av en utomstående part som köptjänst. Om föreningen vill sköta om bokföringen själv, finns olika bokföringsprogram. 

Bokföring

Bokföring innebär att man för anteckningar över sina ekonomiska händelser, både kostnader och intäkter. Läs mera »

Olika sätt att bokföra

I en mindre förening med småskalig bokföring kan det vara tillräckligt med en dagbok som samtidigt fungerar som huvudbok.Läs mera »

Verifikat (kvitton)

En bokföring som inte grundar sig på sakliga verifikat kan inte anses vara tillförlitlig.Läs mera »

Dubbelsidig bokföring

Grunden för dubbelsidig bokföring utgörs av konton som i bokföringsböcker indelas i två delar, i så kallade T-konton så att debet ligger till vänster och kredit till höger. Läs mera »

Kontoplan

För att kunna bokföra behövs en kontoplan. Det är en förteckning över alla de konton som behövs för bokföringen. Kontoplanen skall vara tillräckligt specificerad och färdigt utarbetad innan man sätter igång med bokföringsarbetet.Läs mera »

Fonder i föreningens bokföring

Det råder en viss begreppsförvirring kring ordet fond. Dels finns det stora föreningar och stiftelser som har ordet fond i sitt namn. Dels finns det placeringsfonder, där både privatpersoner och föreningar kan placera kapital i hopp om att få en viss avkastning.Läs mera »