God förvaltning

Finlands Svenska Andelsförbund har gett ut en bok som tar upp god förvaltning.

Finlands Svenska Andelsförbund har gett ut boken God förvaltning i medlemsbaserade organisationer. På ett enkelt sätt tar boken upp hur förvaltningen i föreningar fungerar.

god-forvaltning-i-medlemsbaserade-organisationer.pdf (pellervo.fi)