Förvaringstider för dokument

Hur länge ska olika dokument förvaras i en förening?

Ikraftvarande + 10 år
Evigt

Dokument Form Förvaringstid
Alterneringsledigheter, 
handlingar (påverkar pensionen)
papper, elektroniskt 50 år
Arbetsansökningar icke valda samt svaren till dessa papper, elektroniskt 2 år
Arbetsansökningar med bilagor, valda personer papper, elektroniskt  evigt
 
Arbetssökande listor på arbetssökanden papper, elektroniskt 10 år
Arbetsavtal stadigvarande
Arbetsavtal, praktikanter
Arbetsavtal, civiltjänstgörare
papper, elektroniskt

10 år efter avslutat jobb
5 år
10 år

Arbetsintyg papper, elektroniskt 10 år
Arbetstidsrapporter papper, elektroniskt

2 år

Arbetsvarningar givna till arbetstagare papper, elektroniskt 10 år
Bokföringens huvudbok  papper, elektroniskt 10 år
Budget papper, elektroniskt Evigt
Dagpeng, sjukdagpeng, föräldrapeng mm ansökningar och beslut papper, elektroniskt 6 år
Dokument gällande uppsägning papper  6 år
Fastighetsdokument
Fastighetsdokument, hyresavtal för tomter
papper, elektroniskt

Ikraftvarande + 10 år
Evigt

Fullmakter papper 10 år
Fullmakter, partifullmakter papper Evigt
Försäkringsbrev papper 10 år efter förs.period.slut
Förtroendeuppdrag, intyg papper, elektroniskt 10 år
Kartotek, register, förteckningar papper, elektroniskt Evigt
Kassabok, kontoplan papper, elektroniskt 10 år
Kontoplan papper, elektroniskt  10 år
Kontoverifikat, verifikat äldre än 1920 sparas  papper 6 år efter revisionen eller 10 år
Korrespondens papper Evigt
Lönekort och arvoden papper, elektroniskt Evigt
Organisationens handbok, reglementen, arbetsordning papper, elektroniskt Evigt
Personförsäkring papper Evigt
Personregister papper, elektroniskt hålls ajour
Personalregister papper, elektroniskt Evigt
Protokoll med bilagor papper, elektroniskt Evigt
Rekryteringens dokument, brottsregisterutdrag, tester, intyg papper, elektroniskt Förstörs då ansökningsprocessen är slutförd
Revisionsberättelse papper, elektroniskt  Evigt
Ritningar, byggnadsritningar mm, kartor papper, elektroniskt Evigt
Semesterpeng, årsledigheter mm papper, elektroniskt 5 år 
Sjukintyg papper 2 år
Skattehandlingar, deklarationer papper, elektroniskt 6 år
Stadgar papper, elektroniskt Evigt
Statistik, rörande den egna verksamheten papper, elektroniskt Evigt
Statistik, årsrapporter rörande arbetstagare papper, elektroniskt 10 år
Statistik, arbetslistor, övertid, sjukfrånvaro papper, elektroniskt 6 år
Tjänsteintyg papper, elektroniskt 10 år
Tystnadspliktsavtal papper Evigt
Verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner papper, elektroniskt Evigt
Överenskommelser, kontrakt papper, elektroniskt

Evigt

Övriga personregister, förteckningar papper, elektroniskt

tjänstetiden + 6 år

Övriga handlingar, klipp, fotografier som belyser verksamheten papper, elektroniskt Evigt