Strategihus

Strategihuset består av fyra delar: syfte, omgivning, egen förening och vision. På ett enkelt sätt kan styrelsen i en förening jobba fram en strategi för föreningen utgående från strategihuset.

Strategiarbete handlar i sin enklaste form om att svara på tre frågor: Var är vi? Vart vill vi komma? Hur kommer vi dit? 

Analysera nuläget, definiera tydliga mål och skapa därefter en konkret handlingsplan för att nå målen. Strategin fungerar som en guide för föreningens  långsiktiga planering och det dagliga arbetet.

När?

Ifall föreningen saknar en strategi eller vill uppdatera en befintlig strategi är det här en enkel metod för att ta fram en strategi för föreningen.

Hur?

  1. Syfte. Vad är syftet med vår förening? Vilken är vår främsta uppgift? För vem finns vi till?
  2. Omgivning. Med vad konkurrerar vi? Vilka yttre faktorer påverkar vår verksamhet?
  3. Den egna föreningen. Vad är vi bra på? Vilket mervärde erbjuder vi våra medlemmar?
  4. Vision. Vilka är våra mål? Skapa smarta mål; Målen ska vara Specifika, Mätbara, Ambitiösa, Realistiska och Tidsbestämda. 

Vad krävs av deltagarna?

Det krävs inget speciellt av deltagarna.

Vad krävs av ledaren?

Ledaren ska leda arbetet så att deltagarna tillsammans är överens om svaren på de olika frågorna.

Att tänka på?

Gå igenom strategihuset med jämna mellanrum, speciellt då styrelsen får nya medlemmar. Men även då någonting som berör föreningen förändras. Det kan vara både yttre och inre faktorer. 

Svårighetsgrad?

Ingen utomstående expertis behövs.

Tidsåtgång

1-2 timmar.

Strategihuset har utarbetats inom ramen för projektet Talko Österbotten. Konceptupplägget kan du ladda ner som pdf. Projektets Youtube-video förklarar vad Strategihuset går ut på: