Web och sociala medier

Den egna webbplatsen är organisationens viktigaste informationsförmedlare både internt och externt, eftersom organsiationen ensam har koll på vad där publiceras.

Föreningens webbplats fungerar också som ett skyltfönster utåt och spelar en viktig roll för medlemsvärvningen. Webbplatsen bygger organisationens varumärke, och skapar en bild av dess verksamhet och värderingar.

När du skapar, upprätthåller eller förnyar organisationens webbplats, tänk på att

  • det första intrycket är viktigt.
  • sidstrukturen skall vara lätt att överblicka och logisk.
  • texterna skall vara lätta att läsa.
  • sidorna skall vara lätta att använda.

Följ tillgänglighetskraven så långt det går. För vissa organisationer som får finansiella bidrag från STEA är kraven obligatoriska. Regionförvaltningsverket övervakar tillgänglighetskraven.

Uppdatera webbplatsen ofta. Ta bort föråldrad information.

Texterna ska vara korta, och lätta att läsa även på mobiltelefoner. Dela in längre stycken med effektiva och beskrivande mellanrubriker. Börja med det viktigaste, och använd gärna en kort och lockande inledning – en ingress – som beskriver det centrala. Dela upp stora helheter på flera sidor

Göm inte viktig information i grafik och bilder, och se till att bildernas alt-taggar är relevanta.

Bygg länkar så att läsaren kan förutse vad som händer då hen klickar på länken. Länkar ska tydligt skilja sig från övrig text. Länkar som leder till andra webbplatser måste regelbundet kontrolleras.

Sociala medier

Det lönar sig att synas där målgruppen finns. Finns de flesta medlemmarna eller andra  målgrupper på Facebook eller Instagram? För en liten förening kan en Facebook-sida också kännas som en fullvärdig ersättare för en egen webbplats, men kom ihåg att alla människor inte finns på Facebook. Sociala medier med sina snabba flöden kan aldrig  ersätta direkta medlemsutskick eller en egen webbplats, där medlemmarna alltid kan hitta den senaste informationen.