Medlemstidskrift

En tidskrift ger möjlighet till att olika teman kan behandlas djupare än i ett infoblad eller ett medlemsbrev. Man kan också publicera på nätet

Medlemstidskriftens viktigaste uppgift är att bilda en bakgrund till organisationens eller gemenskapens aktiviteter. Medlemstidskriften förmedlar djupare och bredare information om organisationen till medlemmarna. Tidskriftens uppgift är att berätta:

 • vad som händer inom organisationen och varför
 • vilka riktlinjerna är och hur framtiden ter sig
 • rapportera om verksamheten, och dess resultat
 • presentera verksamhet, tjänster och personer 
 • skapa bilden av organisationen
 • öka intresset för organisationen och dess verksamhet bland utomstående

En tidskrift är en regelbundet utkommande publikation, som behöver kontinuitet for att få en egen profil. En förutsättning är att den fyller läsarnas informationsbehov. En dåligt gjord tiskrift blir oläst, oberoende av hur ofta den utkommer.

Om resurserna inte räcker till fler än 1-2 nummer per år kan det vara värt att fundera över om en tidskrift behövs, eller om informationen kan förmedlas på annat sätt, till exempel med medlemsbrev eller via möten?

Även om man funderar på nätpublicering  eftersom det är dyrt att trycka tidskrifter, finns det fortfarande många fördelar med en tryckt publikation. En tidskrift når alla utan att de regelbundet måste söka upp en webbplats. Även övriga familjemedlemmar än föreningsmedlemmarna kanske läser den, och en tidskrift ger en bra bild av föreningen utåt till bland annat potentiella medlemmar, finansiärer eller sponsorer.

Du är inte ensam med din tidskrift. Gå med i de finlandssvenska tidksrifternas projekt tidskrift.fi, där du kan få hjälp med alla frågor som handlar om medlemstidskrifter.

Tidskriftens mål

En medlemstidskrift ska ha ett klart mål och riktlinjer. Fastställ följande:

 • Målgrupperna – för vem görs tidskriften, och kommer den att nå målgrupperna?
 • Karaktär occh linje, skall tidskriften verka som nyhetsförmedlare, redogöra för bakgrunden till verksamheten eller något annat.
 • Innehållet och tyngdpunkter, till exempel:
  • nyhets- och aktualitetsmaterial
  • bakgrund och åsikter
  • utredning av verksamheten och utveckling
  • personintervjuer
  • åsiktsbildande artiklar (ledare, kolumner etc.)
  • expertartiklar
  • standardspalter och avdelningar
 • Vid utveckling av en ny medlemstidskrift fastställ:
  • utgivningstäthet och tidtabell
  • sidantal
  • storlek, färg och andra detaljer rörande layout
  • illustreringar
  • upplaga
  • distribution
  • tryck
  • budget
  • redaktion
  • medhjälpare

En tidskrift på nätet

En tryckt tidskrift kan idag ersättas med en aktualitetssida, en artikelsamling på webbplatsen eller med en blogg. Motivet är ofta ekonomiskt – det blir mycket förmånligare att publicera på nätet än att ombryta, trycka upp och distribuera fysiska tidskrifter.

Nätpublicering leder till några frågeställningar beroende på utgångspunkten:

 • Har vi redan en tryckt tidskift?
 • Fortsätter vi med den tryckta tidskriften även om vi börjar publicera på nätet?
 • Skall vi framöver även publicera den tryckta tidkskriften elektroniskt som en pdf-fil?
 • Skall vi helt övergå till nätpublicering?
 • Vad tycker medlemmarna?
 • Påverkar detta vår medlems- eller medelanskaffning?

Om man går in för att enbart publicera på nätet borde man sträva till att använda nätets möjligheter fullt ut, inte enbart att emulera en tryckt tidskrift till utseende, eller följa den tryckta tidskriftens publiceringscykel med materialdagar och publiceringsdagar.