Effektiv kommunikation

Grundprinciperna för effektiv kommunikation är att man kommunicerar ofta, öppet, ärligt och tydligt. En bra regel är att man talar samma språk som mottagarna. Krångla inte till saker med föreningsteknisk jargong.
Tänk på att:
  • målgruppen ska förstå ditt budskap
  • koncentrera informationen till några enstaka meningar
  • förklara bakgrunden i några meningar
  • förbereda dig på vilka frågor informationen kan ge upphov till
  • förbereda eventuellt material (pdf:ar, grafik, skriftligt material) som stöder budskapet
  • använda ett språk som alla förstår

Följ upp resultat, täckning och effektivitet genom att be om respons av dem som fått informationen. Fråga till exempel:

  • var informationen klart uttryckt, fick alla klart för sig vad saken gällde?
  • fick alla informationen i tid?
  • gavs alla möjlighet till frågor och diskussion?

Var beredd att reagera på responsen. Uppföljningen av resultatet ger goda möjligheter till att rätta till eventuella brister i kommunikation.