Inspiration och verktyg för hur föreningar kan nå ut till unga

Projektet Ung i Förening som pågick 2021-23 hade som mål att öka ungdomars engagemang i föreningar i Österbotten. I projektet fick föreningar hjälp med synlighet på sociala medier med målet att ungdomar upptäcker de möjligheter som finns att engagera sig i olika föreningar och inspireras att delta.

Här kan du läsa mera. 

Arbetsbladen hittas här: 
Storytelling
Munken - årsplanering för sociala medier
Kartlägg föreningens externa kommunikation

Ungas tankar kring föreningsliv. Här hittar du rapporten. 

Ung i förening var ett samarbetsprojekt mellan yrkeshögskolorna Centria och Novia som pågick under perioden 1.9.2021-31.12.2023. Centria fungerade som projektägare och Novia som delgenomförare. 

Finansiärer var Leader Aktion Österbotten, Svenska Kulturfonden och SFV.