Aktuellt

Skatteanvisning för föreningar

Skatteförvaltningen har uppdaterat anvisningen för allmännyttiga föreningar.Läs mera »

Arbetstidslagen har förnyats

Den helt förnyade arbetstidslagen trädde i kraft 1.1.2020. Vi kan inte på denna plats redogöra för alla ändringar men det är skäl för föreningar med anställda funktionärer att bekanta sig med ändringarna.Läs mera »

Lättnader för föreningar i inkomstregistret

Från början av år 2020 har beviljats vissa lättnader för föreningar angående anmälningar till Inkomstregistret. Dessutom behöver inte små tävlingspriser längre anmälas.Läs mera »

Frågelådan

Ställ frågor eller läs andras frågor och svar.
Till frågelådan »

Föreningskunskap på fem minuter

Vet du inte var du ska börja?
Börja här »


 

 


 


Understödsansökningar i föreningar

PDF med råd och tips hur man ansöker om understöd.
Ladda ner »

Om Föreningsresursen

 

Föreningsresursen är SFV:s webbplats för föreningskunskap. För besökare från Sverige framhåller vi att innehållet gäller finländska förhållanden.

Innehållet på Föreningsresursen står fritt till förfogande på denna webbplats med vissa förbehåll: Vi ger dig rätt att selektivt använda materialet internt i egna presentationer eller i utbildningar du arrangerar för din förening/organisation, om du uppger källan: "SFV:s föreningsresurs - foreningsresursen.fi".
Materialet är inte public domain. Bearbetningar eller derivativa verk inte får distribueras eller säljas allmänt. I praktiken: du kan citera materialet i eget material, men du får inte kopiera av stora delar av materialet för att till exempel skapa en egen webbplats eller egna kompendier eller böcker av materialet.

Föreningsresursen har byggts upp av personalen och förtroendevalda på SFV. Vi strävar till att hålla informationen uppdaterad enligt gällande lagar och förordningar, men inga utfästelser ges gällande giltighet: webbplatsen kan inte betraktas som juridisk rådgivning. I knepiga föreningsjuridiska fall skall du alltid bekanta dig med föreningslagen eller vända dig till en jurist.