Aktuellt

Dataskyddslagen till Riksdagen

Regeringen sände 1.3.2018 propositionen för ny dataskyddslag (RP 9/2018) till riksdagen. Dataskyddslagen ska komplettera EU:s allmänna dataskydds-förordning (GDPR), som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Dataskyddslagen innehåller viktiga bestämmelser som föreningar bör känna till. Läs mera »
06.03.2018 kl. 13:39

Dataskyddsreformen

SFV har samlat en kortfattad information om det viktigaste små föreningar bör veta om ändringarna i dataskydds-lagen som en följd av EU:s allmänna dataskyddsförord-ning GDPR. Den träder i kraft den 25 maj 2018Läs mera »
08.02.2018 kl. 11:48

Bokslutstips för föreningar

Senaste justering av bokföringslagen förde med sig några förändringar som föreningar borde beakta i sitt bokslut.Läs mera »
23.01.2018 kl. 14:30

Om Föreningsresursen

 

Föreningsresursen är SFV:s webbplats för föreningskunskap. För besökare från Sverige framhåller vi att innehållet gäller finländska förhållanden.

Innehållet på Föreningsresursen står fritt till förfogande på denna webbplats med vissa förbehåll: Vi ger dig rätt att selektivt använda materialet internt i egna presentationer eller i utbildningar du arrangerar för din förening/organisation, om du uppger källan: "SFV:s föreningsresurs - foreningsresursen.fi".
Materialet är inte public domain. Bearbetningar eller derivativa verk inte får distribueras eller säljas allmänt. I praktiken: du kan citera materialet i eget material, men du får inte kopiera av stora delar av materialet för att till exempel skapa en egen webbplats eller egna kompendier eller böcker av materialet.

Föreningsresursen har byggts upp av personalen och förtroendevalda på SFV. Vi strävar till att hålla informationen uppdaterad enligt gällande lagar och förordningar, men inga utfästelser ges gällande giltighet: webbplatsen kan inte betraktas som juridisk rådgivning. I knepiga föreningsjuridiska fall skall du alltid bekanta dig med föreningslagen eller vända dig till en jurist.

Frågelådan

Ställ frågor eller läs andras frågor och svar.
Till frågelådan »

Föreningskunskap på fem minuter

Vet du inte var du ska börja?
Börja här »


 

 


 


Understödsansökningar i föreningar

PDF med råd och tips hur man ansöker om understöd.
Ladda ner »