Aktuellt

Arbetsgivarinformation uppdaterad

Informationen om föreningen som arbetsgivare har uppdaterats i maj 2014.Läs mera »
21.05.2014 kl. 12:02

Föreningen som arbetsgivare

Hur gör vi när vi vill anställa någon till vår förening? Vilka myndigheter måste vi kontakta? Hur betalar vi lön och vilka avdrag ska göras? Föreläsning i Åbo den 13 maj och i Helsingfors den 15 maj.Läs mera »
10.04.2014 kl. 13:56

Kurs i Kulturhusets bokföringsprogram

En kurs ordnas i bokföringsprogrammet som ingår i förbundswebbpaketet genom Kulturhuset. Kursen hålls i Helsingfors den 20 maj.Läs mera »
10.04.2014 kl. 13:53

Om Föreningsresursen

 

Föreningsresursen är SFV:s webbplats för föreningskunskap. För besökare från Sverige framhåller vi att innehållet gäller finländska förhållanden.

Innehållet på Föreningsresursen står fritt till förfogande på denna webbplats med vissa förbehåll: Vi ger dig rätt att selektivt använda materialet internt i egna presentationer eller i utbildningar du arrangerar för din förening/organisation, om du uppger källan: "SFV:s föreningsresurs - foreningsresursen.fi".
Materialet är inte public domain. Bearbetningar eller derivativa verk inte får distribueras eller säljas allmänt. I praktiken: du kan citera materialet i eget material, men du får inte kopiera av stora delar av materialet för att till exempel skapa en egen webbplats eller egna kompendier eller böcker av materialet.

Föreningsresursen har byggts upp av personalen och förtroendevalda på SFV. Vi strävar till att hålla informationen uppdaterad enligt gällande lagar och förordningar, men inga utfästelser ges gällande giltighet: webbplatsen kan inte betraktas som juridisk rådgivning. I knepiga föreningsjuridiska fall skall du alltid bekanta dig med föreningslagen eller vända dig till en jurist.

Frågelådan

Ställ frågor eller läs andras frågor och svar.
Till frågelådan »

Föreningskunskap på fem minuter

Vet du inte var du ska börja?
Börja här »


Fortnox helpdesk

Föreningsresursen har upphört med
sitt stöd för bokföringsprogrammet.


 


Understödsansökningar i föreningar

PDF med råd och tips hur man ansöker om understöd.
Ladda ner »