Utveckla god föreningspraxis

09.03.2015 kl. 09:02
Under mars månad 2015 ordnas en öppen nätdiskussion om hur man kan utveckla en god föreningspraxis

Justitieministeriet arrangerar tillsammans med Delegationen för medborgarsamhället (KANE), Finlands Social och hälsa (SOSTE), Finlands idrott (VALO) mfl en öppen diskussion där man kan komma med förslag och diskutera god föreningspraxis.

Diskussionformet heter Dinasikt.fi på finska Otakantaa.fi

På basen av diskussionen strävar organisationerna till att utarbeta en skrift om god föreningspraxis. Vid behov justeras också föreningslagen.