Webbplats för frivilligarbetet

11.03.2016 kl. 14:43
Justititieministeriet koordinerar information om frivilligarbete och har öppnat en webbplats för detta

En arbetsgrupp inom Finansministeriet har kartlagt hindren för frivilligverksamhet och haft sina förslag på utlåtanderond. Ett av arbetsgruppens förslag är att samla anvisningarna om frivilligverksamhet på en enda webbplats. Det förslag har fått brett stöd och Justitieministeriet har nu öppnat webbplatsen  www.demokratia.fi/sv-tietotori/sv-vapaaehtoistyo       

Där finns bl.a. skatteinformation för föreningar!