Ändringar i Föreningslagen

15.06.2016 kl. 08:56
Riksdagen har den 7 juni godkänt några ändringar i Föreningslagen. Bland annat har föreningsregistet fått en möjlighet att avregistrera föreningar som inte hört av sig.

Nu godkända förändringar gäller främst ändringar i bestämmelserna hur föreningar kan likvideras. Med finns också preciseringar om förfarandet vid ogiltiga beslut och så utvidgas kretsen av personer som kan göra ändringar till föreningsregistret. Lagändringarna träder i kraft 1.7.2016.

Föreningsregistret kan nu avregistrera föreningar som inte är verksamma. Tidigare har det krävts en speciallag för detta.

Föreningsregstret inleder det lagenliga avregistreringsförfarandet genast när lagändringen har trätt i kraft. I augusti kommer publiceras en kungörelse i Officiella tidningen, där de föreningar som avregistreringsförfarandet gäller uppmanas att skriftligt informera oss att deras verksamhet fortsätter. I praktiken gäller detta registrerade föreningar som inte har gjort någon anmälan till Föreningsregistret sedan år 1995.

Föreningarna ska lämna in sin anmälan inom de närmaste fem månaderna från den dag då kungörelsen publicerades. I början av augusti publiceras på Föreningsregistrets webbplats en lista över de föreningar som ingår i avregistreringsförfarandet. Icke-verksamma föreningar kommer att avregistreras i början av 2017.

Kontrollera din förenings uppgifter

I informationstjänsten Föreningsnätet kan du kostnadsfritt kontrollera om din förening har lämnat in anmälningar till föreningsregistret efter 1995.