Nytt år 2017

01.01.2017 kl. 14:07
Årskiftet innebär ofta att nya lagar träder i kraft. År 2017 har också fört med sig nya regler, avdragsprocenter och ändringar i tjänster.

Här kommer en uppräkning av de viktigaste förnyelserna och ändringarna år 2017 och som kan gälla föreningar.

Min skatt

Skatteverket har förnyat sina skatteanmälningssystem. Skattekontont kallas nu Min skatt. Närmare information på Skatt.fi

Pensionssystemet ändras. Det innebär bl.a. nya åldersgränser för avdragsprocenterna. Från och med år 2017 är åldersgränsen 17 år för pensionförsäkringen. Löntagarens egna avdrag är nu indelade i tre olika klasser. Mera information på pensionsbolagens webbplatser

Socialskyddsavgiften ändrar namn till sjukförsäkringsavgift och sjunker betydligt till 1,08 procent.

Löntagarnas andel av arbetslöshetsförsäkringen stiger betydligt. Arbetslöshetsförsäkringsfonden och försäkringsbolagen har mera information.

Bokföringslagen ändrades år 2016 och för de flesta träder förändringarna i kraft under räkenskapsåret som började 1.1.2017. Förändringarna är inte så stora för föreningar men huvudregeln är att föreningar nu skall tillämpa de regler och modeller som gäller för bokföringslagens nya term "mikroföretag". Större föreningar hamnar under termen "Småföretag". Närmare om detta i Bokföringslagen och -förordningen.