Katso-tjänsten i Inkomstregistret

18.06.2019 kl. 08:29
Skatteförvaltningen meddelar att inloggningen till Inkomstregistret via Katso-tjänsten fortsätter ännu år 2020

Till Inkomstregistret loggar man in i huvudsak med sk. Suomi.fi- fullmakter. Men t.ex. för föreningar går det inte ännu att ge fullmakter via självbetjäning via Suomi.fi så föreningar använder vanligen sina Katso-koder för inloggning till Inkomstregistret.

Meningen var att Katso-koderna skulle upphörai slutet av år 2019 men nu har Skatteförvaltningen förlängt tiden med minst ett år till slutet av år 2020. Föreningar kan alltså fortsättningvis logga in till Inkomstregistret med sina Katso-koder.

Föreningar skall dock så småningon också använda Suomi.fi-fullmakter. Detta sker stegvis under år 2019 och 2020. Skatteförvaltningen informerar senare om hur detta sker.