Föreningsmöten som inhiberats

25.05.2020 kl. 11:24
Många föreningar har skjutit upp sina stadgeenliga vår- eller årsmöten som enligt föreningens stadgar borde hållits under våren. Hur går vidare?

Rådande undantagsförhållanden har nu kommit till läget att vissa restriktioner har lättats eller kommer att lättas inom kort. T.ex. från 1. juni 2020 är det igen tillåtet med folksamlingar på upp till 50 personer.

Föreningar har också börjat sammankalla till årsmöten som skjutits upp tidigare i vår. Men det går också att ännu vänta och se om föreningen inte har akuta ärenden som måste få ett snabbt beslut.

I en separat artikel redogör vi för den temporära ändringen av föreningslagen som möjliggör att föreningsmöten skjuts upp ända till slutet av september 2020. Dessutom kan man utan stadgebestämmelser besluta att erbjuda också möjlighet att delta på distans eller genom personliga ombud.

Om föreningen vill gå in för deltagande i föreningsmötet också på distans är det skäl att komma ihåg att mötet också måste ha en fysisk plats dit medlemmarna kan komma för att delta i mötet. Enligt § 17 i Föreningslagen är deltagande per distans endast en extra möjlighet vid sidan om det fysiska mötet. Den temporära lagen nämner inget om undantag också från detta krav.

Det går bra att framföra ett önskemål att medlemmar deltar på distans eller via ombud. Men man får alltså inte förbjuda medlemmar att delta fysiskt.

På den fysiska mötesplatsen är det givetvis skäl att följa myndigheternas säkerhetsanvisningar och arrangera så trygga förhållanden som möjligt.

Det är också möjligt att slå ihop vårmötet med föreningens höstmöte. Men om mötet hålls efter den 30.9.2020 gäller inte längre den temporära lagens lättnader.