Förlängning av den temporära lagen

Riksdagen har godkänt en förlängning av den temporära lagen som berör föreningar. Lagen träder i kraft 1.10.2020 och gäller till 30.6.2021.

 

Riksdagen har godkänt "Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin".  

Den temporära lagen tillåter föreningar att senast den 30.6.2021 ordna sina föreningsmöten (höstmöte, vårmöte eller årsmöte) också genom deltagande på distans och med hjälp av ombud eller andra deltagare som får fullmakter. Ett ombud får dock ha högst 10 procent av de vid möte företrädda medlemmarnas röstetal i en förening. Normalt måste föreningens stadgar tillåta deltagande per post eller distans eller genom fullmakter till föreningsmöten.

Notera här att föreningsmötet inte kan hållas enbart per distans utan det måste alltid finnas en fysisk plats där medlemmar kan delta på traditionellt sätt. Föreningen kan framföra önskemål att medlemmarna deltar genom datakommunikation men man får alltså inte förbjuda någon att delta fysiskt.

Det innebär att temporära lättnaderna för distansdeltagande i möten och fullmakter gäller föreningsmöten som hålls under perioden 1.10.2020-30.6.2021. Efter det gäller normal föreningslag och föreningens stadgar. Men det är förstås möjligt att de temporära bestämmelserna senare förlängs eller ändras om situationen det kräver.