LEI-nr krävs för innehav av aktier

09.10.2017 kl. 15:54
Alla sammanslutningar som önskar köpa eller sälja börsnoterade aktier och vissa andra placeringar bör från och med årskiftet ha ett LEI-nr. Detta gäller också föreningar med mycket små aktieposter.

Kravet på LEI-nr hänför sig till att tillsynsmyndigheterna vill övervaka vem som deltar på värdepappersmarknaden. LEI-nr är enkelt att skaffa via Patent- och registerstyrelsen men problemet är att små aktieinnehav blir oproportionellt dyra då registreringsavgifter är 136,40 euro. Dessutom tillkommer en årsavgift på 86,80 i framtiden.

Många föreningar kan ha små aktieposter från situationer då ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett en förening omvandlats till ett aktiebolag. T.ex. om man hade försäkringar i Svensk-Finland erhöll man ett antal aktier i Aktia bank abp. Andelar i Helsingfors telefonföreningar är igen nu aktier i Elisa abp.

Det kan därför löna sig för föreningar att sälja små aktieposter före årskiftet. Kontakta den bank som förvarar era aktier för mera information.