Inkomstregistret

16.10.2018 kl. 09:53
Principerna för anmälning av löner, förskottsinnehållning och personalförsäkringar förnyas helt år 2019.
Noggranna direktiv finns på skatt.fi och hos försäkringsbolagen.
Bl.a. måste lönerna anmälas till registret inom 5 dagar efter utbetalningen. Personalförsäkringarna kommer också att faktureras månatligen baserat på exakt utbetald lönesumma.